CO2-Prestatieladder nu ook in België

CO2-Prestatieladder nu ook in België

De Vlaamse en Waalse overheid maakt serieus werk van
het Klimaatakkoord van Parijs! Tot 2022 zullen zij de CO2-Prestatieladder testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten. Concreet zullen bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen, een grotere kans maken om deze overheidsopdrachten in de wacht te slepen. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel doet mee.

De ladder heeft in Nederland geleid tot 1,5% extra CO2-reducties per jaar voor deelnemende bedrijven. Voortbouwend op het Nederlandse succes van de CO2-prestatieladder gelooft de vereniging van Belgische Aannemers van grote bouwwerken dat een Belgisch model van deze ladder de CO2-uitstoot van de bouwsector kan helpen verlagen en roept de overheden in België op om dit instrument ook toe te passen bij overheidsopdrachten.

Meer weten? Neem contact met ons op!