Coning Adviesgroep Website

De Noodklok luidt!

Er gaat geen dag voorbij of via de media wordt de noodklok geluid als het gaat over de klimaatverandering, over CO2-reductie, opwarming van de aarde beperken tot een veilige grens van 1,5 graad. De Europese Commissie is van plan de klimaatdoelstellingen van Europese Unie flink te verhogen.

Het bedrijfsleven zal de komende jaren te maken krijgen met de gevolgen van zowel uit het Energieakkoord, het huidige Regeerakkoord als het nieuwe klimaatakkoord. De noodklok heeft geluiden en de noodzaak is er. Tijd om de krachten te bundelen op het gebied van kennis en kunde en een vertaalslag te maken voor bedrijven die de vraagstukken met betrekking tot kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement beet willen pakken. 

Normen en waarden

(Kwaliteits)normen zijn niet bepaald een ‘goed boek’ om te lezen. Kwaliteit en duurzaamheid vragen inspiratie om hier mee aan de slag te gaan. Kwaliteit gaat over alles wat je als organisatie bent. Kwaliteit krijgt alleen waarde als je het kan onderbouwen. Het concreet en meetbaar maken van kwaliteit maakt dat er eenvoudig op gestuurd kan worden.

Hoe ga je slim om met veiligheid en de daarbij horende aspecten? Welke tools kan je gebruiken om te meten en te weten? Veiligheid op het werk gaat over meer dan werken met veilige en goedgekeurde middelen, veilig gedrag is minstens zo belangrijk. Als werkgever en werknemer ligt hier een gezamenlijk verantwoordelijkheid.

CO2-prestatieladder is het meest succesvolle hulpmiddel voor duurzaam inkopen. Door bewuster met energie om te gaan en bewust te zijn van je Footprint (CO2 uitstoot) kan de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel een halt toegeroepen worden.

Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een bewuste visie op ondernemerschap. Duurzaamheid is een proces. De balans tussen ondernemen en duurzaamheid veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. 

25 jaar ervaring

Met Coning Adviesgroep als jong en dynamisch Organisatie Adviesbureau delen Johan, Frank en Günther ruim 25 jaar aan ervaring. Vanuit een gemeenschappelijk belang bieden zij advies, begeleiding en ondersteuning aan bedrijven en organisaties over kwaliteits-, veiligheid en/of milieumanagement, CO2-reductie en energiebeheer.

Coning Adviesgroep leert u de normen en waarden die nu heersen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te begrijpen en passend te maken voor uw organisatie en onderdeel uit te laten maken van uw bedrijfsvoering. Dusdanig dat het werkbaar is voor u en uw organisatie.

Kopje koffie?

Heeft u een half uurtje? Dan zullen wij onder het genot van een kopje koffie u toelichten wat we eventueel voor u kunnen doen. Meer inzicht, een duwtje in de goede richting, begeleiding naar een specifiek certificaat? Alles kan, op een manier die bij u past.