Referenties

Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.

Website

Begeleiden en onderhouden van het interne managementsysteem in de divsie Vans, Truck en Cars &. Opstellen van EED rapportages voor de locatie Utrecht als Maastrichts (klanten contact center). Transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 en 14001:2015 in 2018. Certificatie traject voor de CO2 prestatieladder Niveau 3.

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg N.V.

Project betreffende de clustering van drie divisies in Cars, Vans en Trucks waarbij voor ieder divisie een individueel managementsysteem is ontwikkeld in zowel Nederland als België.

Wensink

Website

Coaching gesprekken met verkoopmedewerkers inzake houding en gedrag en toepassen van correcte processen.

Smeets autogroep

Website

Coaching op het gebied van procesoptimalisatie en optimaal invulling geven aan nieuwe en efficiëntere manieren van werken en toepassen van de beschreven processen.

Vink Kunststoffen B.V.

Website

Transitie en bouw van een geïntegreerd managementsysteem voor de nieuwe ISO 9001:2015 standaard en de MVO prestatieladder niveau 3 voor de volledige Vink organisatie in Nederland.

CitroenAir B.V.

Website

Transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm begeleidt (zonder tekortkomingen).

All Care

AllCare B.V.

Website

Transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm begeleidt (zonder tekortkomingen)

Diverse Certificerende Instellingen

Voor diverse Certificerende Instellingen de externe deskundige en verzorgen van trainingen over de CO2 prestatieladder.