ISO 14001

Met een milieu managementsysteem, gebaseerd op de ISO 14001 milieunorm, besteedt u structureel aandacht aan uw milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal: Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s. Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie!

Meer over ISO 14001 vindt u hier.