ISO 9001

ISO 9001 is wereldwijd de meest ingezette norm die organisaties zich laat richten op kwaliteitsbeheersing. Het doel van een kwaliteitsmanagementsysteem hierbij is om de organisaties gericht bezig te laten zijn met de eigen constante verbetering om zo de tevredenheid van klanten te verhogen en de organisatie beter te laten presteren.

Belangrijk is dat ISO 9001 voorschrijft waar je als organisatie over na moet denken, niet hoe de organisatie erover na moet denken. Hierin is alle vrijheid om de onderdelen op een eigen wijze invulling te geven. Dit geeft direct de kracht van deze ISO weer, organisaties hebben veel meer vrijheid om het managementsysteem op een praktische manier in te richten.

Meer over de certificering vindt u hier.