ISO 9001

Wereldwijd de meest ingezette norm die organisatie laat richten op kwaliteitsbeheersing. Het doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbetering van de eigen organisatie om zo de tevredenheid van klanten te verhogen en de organisatie beter te laten presteren!

Belangrijk is dat ISO 9001 voorschrijft waar je als organisatie over na moet denken, niet hoe de organisatie erover na moet denken hierin is alle vrijheid om de onderdelen op een eigen wijze invulling te geven. Dit geeft direct de kracht weer van de huidige ISO 9001 weer, organisaties hebben veel meer vrijheid om het managementsysteem op een praktische manier in te richten.