‘ Op afstand maar toch dichtbij! ‘

We zijn er voor u!

Bel of mail ons voor advies, begeleiding & coaching met vraagstukken op het gebied van Duurzaamheid (CO2 Prestatieladder) Veiligheid en Kwaliteit. Door COVID-19 is de wereld even anders.

De Raad voor Accreditatie heeft de richtlijnen aangegeven voor audits op afstand, afhankelijk van een risicoanalyse die de certificerende instelling maakt. Heeft u vragen hierover? Schroom niet om ons te benaderen.
Maatwerk is onze standaard.

Lees meer...

Primeur in de Autobranche!

Mercedes-Benz behaalt certificaat op de CO2-Prestatieladder.

Deze week kwam het bericht via SKAO.nl dat Mercedes-Benz Dealer Bedrijven onlangs – als allereerste autobedrijf van Nederland, een niveau 3-certificaat in de wacht heeft gesleept!

Onze adviseur Frank van de Beek heeft dit hele traject begeleidt. Een dankbare taak die al veel heeft opgeleverd voor Mercedes-Benz. Zie ook onderstaande link voor het hele nieuwsbericht!

https://www.skao.nl/news/Primeur-in-de-autobranche:-Mercedes-Benz-behaalt-certificaat-op-de-Ladder-6734
Lees meer...

CO2-Prestatieladder nu ook in België

CO2-Prestatieladder nu ook in België

De Vlaamse en Waalse overheid maakt serieus werk van
het Klimaatakkoord van Parijs! Tot 2022 zullen zij de CO2-Prestatieladder testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten. Concreet zullen bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen, een grotere kans maken om deze overheidsopdrachten in de wacht te slepen. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel doet mee.

De ladder heeft in Nederland geleid tot 1,5% extra CO2-reducties per jaar voor deelnemende bedrijven. Voortbouwend op het Nederlandse succes van de CO2-prestatieladder gelooft de vereniging van Belgische Aannemers van grote bouwwerken dat een Belgisch model van deze ladder de CO2-uitstoot van de bouwsector kan helpen verlagen en roept de overheden in België op om dit instrument ook toe te passen bij overheidsopdrachten.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Lees meer...

Elke dag ‘Dag van de Duurzaamheid’

Hoe worden we groener, slanker én fitter als mens én organisatie?
Hoe verduurzamen we als (overheids)organisatie?
Hoe kunnen we maatschappelijk verantwoord inkopen?
Hoe houden wij een groenere, slankere en fittere organisatie vast?

De afgelopen jaren is de Dag van de Duurzaamheid uitgegroeid tot dé dag om te laten zien wat duurzaamheid is. Dit alles in het kader van de bewustwording op het gebied van duurzaamheid en milieu.

De energietransitie, integratie en ongelijkheid, lokale economie, allemaal onderwerpen met een lokale en internationale dimensie, die samenkomen in de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling.

Nederland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Stevige doelen zijn neergezet voor CO2-reductie op weg naar 2030 en in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn.

Gemeenten in Nederland én wereldwijd, dragen elk op hun eigen manier bij aan de realisatie ervan.

Maak nu kennis met hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten:

De CO2-Prestatieladder!
Meer weten? Neem contact met ons op!

Lees meer...

Verminder de CO2 uitstoot met behulp van de CO2-Prestatie-ladder!

Stapt u mee in het traject van de CO2-certificering op weg naar een CO2 neutrale overheid?

In de afgelopen periode hebben verschillende overheden via het
Gelders Energie Akkoord zich gecommitteerd om dit jaar aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. Deze CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. De ladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Door als overheid zich te laten certificeren wordt u een sterke en geloofwaardige partner in de energietransitie die men nodig heeft.

Lees meer...

Besparen met de CO2-Prestatieladder

Hét hulpmiddel voor duurzaam inkopen. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Lees meer...

Verplicht verduurzamen!

Bedrijven moeten verplicht gaan verduurzamen, doen ze dat niet dan mogen ze voor elke ton te veel uitgestoten CO2 een boete aftikken. Zeshonderd (!) maatregelen moeten Nederland hierdoor groener maken. Na een overleg van maanden is uiteindelijk het klimaatakkoord gepresenteerd. De uitkomsten zijn verdeeld over 5 thema’s;

ELEKTRICITEIT

De partners aan deze tafel hebben afgesproken om in 2030 70 tot 80% op te wekken met groene energiebronnen.

Lees meer...

Coning Adviesgroep Website

De Noodklok luidt!

Er gaat geen dag voorbij of via de media wordt de noodklok geluid als het gaat over de klimaatverandering, over CO2-reductie, opwarming van de aarde beperken tot een veilige grens van 1,5 graad. De Europese Commissie is van plan de klimaatdoelstellingen van Europese Unie flink te verhogen.

Het bedrijfsleven zal de komende jaren te maken krijgen met de gevolgen van zowel uit het Energieakkoord, het huidige Regeerakkoord

Lees meer...